Leverandør til SEROP
Alle leverandør skal sende deres faktura via mail til: faktura @serop.dk
Den enkelte mail må kun indeholde 1 faktura og emnefeltet skal indeholde firmanavn og sigende tekst for fakturaen.

Vores CVR, virksomhedsnavn samt reference skal tydelig fremgå på fakturaen
Betalingsbetingelser er Netto 30 dage og vi håndtere kun faktura den sidste hverdag i måneden

Kunde hos SEROP
Abonnementskunder der ikke tilknyttes vores PBS aftale – faktureres kr. 89,- pr. faktura
Betalingsbetingelser, opsigelse mv. er oplyst under den enkelte services forretningsbetingelser.

Ved betaling efter forfald tilskrives den enkelte faktura renter 2% pr. påbegyndt måned, samt et administrationsgebyr på kr. 250,- Efter tredje rykkerskrivelse overgår sagen til Inkasso

Bank oplysninger
Bank: Sparekassen Kronjylland
Reg: 6681
Kontonr.: 0010725623
IBAN-nr.: DK1666810010725623
SWIFT-kode: KRONDK22