Otte ting du skal vide om de nye overenskomster…

Selv om du ikke har overenskomst på din virksomhed, kan de nye overenskomster godt have indflydelse på din forretning alligevel.

Har du elever, lærlinge eller fleksjobbere ansat, eller er du omfattet af et af de indgåede forlig om nye overenskomster, så er det tid til justeringer.

Det kan også være, at du har en aftale med dine medarbejdere, om at I ”læner jer op ad” aftalerne, og så skal der naturligvis også laves ændringer.

Der er flere overenskomster i spil, både på butiks- og handelsområdet og på industriområdet. Mange af ændringerne ligner hinanden, men der er alligevel små forskelle, og I skal være sikre på, at I kigger de rigtige ændringer!

Spørg os hvis du er i tvivl.

Nye tiltag

Tingene er blevet lettere på et par områder:

Lønområdet

Det er nu muligt, at lave helt individuelle lønaftaler med enkeltpersoner, der arbejder som funktionærer. Tidligere forudsattes det, at der blev lavet kollektive aftaler for hele virksomheden

Arbejdstid

Der kan laves aftaler om systematisk overarbejde i op til et år. Det er dog begrænset til 5 timer om ugen, og arbejdet skal fordeles med 1 time hver dag. Timerne skal stadig honoreres som overarbejde.

De vigtigste udgifter

Inden for Industriens område er der aftalt en række ændringer, der betyder større lønudgifter:

Fritvalgskonto stiger

I dag betales der to procent af lønnen ind på fritvalgskontoen. Det stiger til 4 %.

Stigningen fordeles over 3 år, hver den 1. marts:

2017:                            2,7 %

2018:                            3,4 %

2019:                            4,0 %

Disse ændringer får konsekvenser for alle medarbejdere, der er omfattet af overenskomsterne.

Lærlinge og elever

Der er sket et par ændringer af elevers forhold:

Pension:

Alle elever bliver omfattet af pensionsordningen senest 2 måneder efter, at de fylder 20.

Nye lønsatser

De nye satser fremgår af nedenstående skemaer, alle ændringer sker pr. 1. marts.

Timelønnede lærlinge, typisk håndværkeruddannelser:

2017                    2018                    2019

0 – 1 år                          67,80                  68,95                  70,10

1 – 2 år                         76,90                  78,20                  79,50

2 – 3 år                         82,60                  84,00                  85,40

3 – 4 år                         95,60                  97,20                  98,90

Over 4 år                     115,60                117,55                199,55

 

Månedslønnede lærlinge, typisk kontorelever:

2017                    2018                    2019

0 – 1 år                          10.955                11.140                11.330

1 – 2 år                         12.140                12.345                12.555

2 – 3 år                         13.350                13.575                13.805

3 – 4 år                         14.430                14.675                14.925

 

Mindstelønnen

Mindstelønnen hæves med 2 kr. om året, hvert år den 1. marts. De nye satser er:

Voksne              Ungarbejdere

2017:                            115,65                66,60

2018:                            117,65                67,85

2019:                            119,65                69,00

Bemærk, at hvis medarbejderen allerede har en timeløn, der er højere end disse satser, skal der ikke ske nogen automatisk stigning.

Tillæg

Satserne for overtid, skiftehold, forskudt tid osv., stiger med 1,6 % om året.

 

Andre ændringer

Der er sket to ændringer som kan få betydning i dagligdagen. Det handler om barn syg-ordningen og om afspadsering i forbindelse med sygdom.

Barn syg

Ordningen kan ikke længere kaldes for ”barns 1. sygedag”, da den nu er lavet om, så medarbejderen altid har ret til en hel dag med løn i forbindelse med barnets sygedage. Dvs. at hvis medarbejderen må gå hjem på grund af, at barnet er blevet sygt, så har vedkommende ret til løn både på denne dag, og på den næste dag.

Fritvalgskontoen kan også benyttes til at købe op til to børneomsorgsdage om året. Endelig kan forældre

Afspadsering

Hvis medarbejderen melder sig syg inden aftalt afspadsering, så annulleres afspadseringen – i stil med, at ferie aflyses, hvis medarbejderen er syg, når ferien skal påbegyndes.

Indtræder sygdommen under afspadseringen, er der dog fortsat tale om afspadsering.

Andet

Derudover er der er sket en række ændringer på områder, der kun har betydning for relativt små grupper, eller kun har betydning på arbejdspladser, hvor man følger overenskomsten for alle medarbejdere.

Det drejer sig hovedsageligt om tillidsrepræsentanters forhold og forhold vedrørende efteruddannelse.