Sikre din virksomhed

Få uden beregning gennemgået virksomhedens ansættelseskontrakt for at undgå ubehagelige godtgørelser fra dine ansattes fagforeninger

HR & Personalejura

Vi hjælper daglig en masse danske virksomheder indenfor det ansættelsesretlige og sikre dermed at de altid efterlever og er informeret omkring gældende lovgivninger og regler i henhold til deres ansatte.

Hvad enten der er tale om HR-sparring, vejledning og /eller personalejura står vi klar til at hjælpe.

Krav om godtgørelse

Vi ser desværre tit at virksomheder modtager krav om godtgørelse fra de ansattes fagforeninger grundet ukorrekte og /eller mangler i dennes ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis).

For det meste er der tale om punkter, som enten helt mangler eller ikke er ukorrekt udfyldte, hvilket er penge virksomheden nemt kunne have sparet ved, at lade os gennemgå kontrakten og sikre at den er i overensstemmelse med gældende regler og nuværende lovgivninger.

Undgå godtgørelse fra ansattes fagforeninger

Sikre at jeres ansættelseskontrakter ikke indeholder de 5 mest almindelige fejl

Uden beregning

Vi gentager succesen fra sidste år, ved at hjælpe danske virksomheder med en gennemgang af en af deres ansattes ansættelseskontrakter helt uden beregning.

Tilbuddet gælder resten af 2018 og indebære at hvis vi finder fejl/mangler i ansættelseskontrakten, så informeres virksomheden herom.

Ønsker virksomheden efter gennemgangen yderlig email og /eller telefonisk rådgivning medfører dette et medlemskab.

3 hurtige

1. Må jeg godt opsige en syg medarbejder?

Ja – det er en udbredt misforståelse, at sygemeldte medarbejdere er fredede mod, at blive opsagt. Der skal dog foretages en konkret og individuel vurdering i hver tilfælde for, at sikre at opsigelsen ikke vil medføre godtgørelse.

2. Hvornår er ansatte funktionær?

Det er arbejdets art der afgøre om en ansat er funktionær eller ej – hvilket typisk er kontorarbejde, ledelsesmæssigt arbejde og klinisk og teknisk bistandsydelse. Det er også et krav, at den ansatte arbejder over 8 timer i gennemsnit om ugen. Man kan også aftale sig frem til, at funktionærlovens skal være gældende for den enkelte ansatte.

3. Skal GDPR med i ansættelseskontrakten?

Vi ser desværre ofte at virksomheden forsøger, at skrive samtykkeerklæringer ind i ansættelseskontrakterne, hvilket vi anbefaler ikke gøres.

Grunden hertil skyldes at en ansat har ret til at trække sit samtykke tilbage, hvorved virksomheden dermed vil skulle udfærdige ansættelseskontrakten igen – hvilket vil kunne give problemer.

Få styr på ansættelseskontrakten

Udfyld understående skema og send os 1 af jeres ansættelseskontrakter – hvorefter vi uden beregning kontakter jer telefonisk når den er gennemgået.


Filstørrelsen må max være 5MB

Skemaet sendes via en krypteret linje og vi deler på ingen måde jeres oplysninger med andre.
Yderlig er afdelingerne opdelt, så det kun er vores HR & Personalejuridiske medarbejdere, som kan se/læse fremsendte skemaer.

Vores rådgivning er dækket af en professionel ansvarsforsikring hos HDI-Gerling med en forsikringssum på 2.000.000 kr. – Dermed er du sikret god og professionel HR & Personalejuridisk rådgivning

Kampagnen omfatter  gennemgang og overholdelse af minimumkrav af 1 ansættelseskontrakt pr. virksomhed, hvorved virksomheden informeres telefonisk  (max. tid 30 minutter) – såfremt en virksomhed ønsker yderlig rådgivning og /eller gennemgang medføre dette et aktivt medlemskab. Da gennemgangen foretages manuelt af vores HR & Personalejuridiske personale kan det medføre lange svartider.

Kampagnen omfatter ikke udregning og /eller gennemgang af andet end opfyldelse af minimumkrav vedrørende ansættelseskontrakten – gennemgangen uden beregning er ikke omfattet af vores professionelle ansvarsforsikring.

Vi forbeholder os retten til, at takke nej til udvalgte kunder. Konkret, individuel og mere dybdegående rådgivning omhandlende ansættelsesretlige forhold giver kun såfremt, der er forelægger et aktivt medlemskab hvilket dermed er omfattet af vores professionelle ansvarsforsikring.