Husk at du kan trække din bilkørsel fra i virksomheden

Her er en kort gennemgang af de to metoder du kan anvende. Hvilken metode du bør vælge, afhænger af hvor meget du kører og hvor store driftsudgifter du har på bilen.

Du kan anvende enten kørselsfradrag eller andel af erhvervsmæssig andel af biludgifter.

1)      Vælger du kørselsfradrag kan du få et fradrag på 3,53 kr. pr. kørt kilometer de første 20.000 kilometer. Herefter er fradraget kr. 1,93 kr./km. For at holde regnskab med hvor mange kilometer du kører pr. tur, skal du have en kørebog, hvor du noterer, hvor langt du har kørt. Kørsel en skal selvfølgelig være relateret til din virksomhed, såsom kørsel til kundemøder.

2)      Vælger du at trække den erhvervsmæssige andel fra skal du også bruge en kørebog, hvor du noterer antal kørte kilometer. Forskellen er at du får et fradrag for den procentvise erhvervsmæssige andel af de faktiske biludgifter. Her er et eksempel som vi har taget fra Skat:

Eksempel:

Ifølge kørebogen har du kørt 20.000 km, hvoraf de 8.000 km (40 procent) er erhvervsmæssig kørsel.

Samlede driftsudgifter på bilen (benzin, forsikring, reparation mv.) er på 24.500 kr.

Bilen har en skattemæssig værdi på 150.000 kr.

Du kan afskrive op til 25 procent af den skattemæssige værdi, bilen har ved indkomstårets begyndelse.

Godtgørelse af faktiske udgifter ved erhvervsmæssig kørsel
Erhvervsmæssig andel af driftsudgifter: 40 % af 24.500 kr.  9.800 kr.
Afskrivninger. 150.000 kr. x 25 % = 37.000 kr. x 40 % 15.000 kr.
Fradrag i alt: 24.800 kr.

 

Hvilken af de to metoder du anvender, afhænger af flere ting. Eksempelvis hvor mange km du kører pr. år og hvor store driftsomkostningerne er på bilen. Kører man mange km og har få driftsudgifter på bilen, vil kørselsfradrag være den bedste løsning.

Kørebogen kan hentes gratis flere steder på internettet eller downloades som App. Her er Skats link: http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=129223 som er et eksempel på hvordan din kørebog bør se ud.