Frigørelsesattester, hvad skal de bruges til?

AR230_Side_1Af seniorkonsulent Steen Andersen

Situationen er således: En arbejdsgiver har været nødt til at varsle en medarbejder ned i tid, på grund af svigtende salg.

Medarbejderen svarer tilbage, at det er sådan set i orden – han ved jo godt, at omsætningen er faldet. Men han er nødt til at bede arbejdsgiveren om at underskrive en ”frigørelsesattest”.

Og nu er spørgsmålet fra arbejdsgiveren til os: Hvad er en frigørelsesattest, og hvilke konsekvenser har den for mig og min medarbejder?

En frigørelsesattest skal bruges af a-kassen. Den sikrer, at medarbejderen kan modtage understøttelse i de timer som han går ned i løn.

Det kaldes supplerende dagpenge.

Hvorfor

Som man kan se, er det tit en forudsætning for, at medarbejderen overhovedet kan få tingene til at hænge sammen, når vedkommende går ned i tid.

Medarbejderen kan kun modtage supplerende dagpenge i sammenlagt 30 uger i løbet af en 2-årig periode, så ordningen har sin begrænsning.

Attesten er en offentlig blanket, så det kan være lidt svært at gennemskue, hvad man egentlig skriver under på.

Indholdet

Det, der egentlig står, er, at man som arbejdsgiver er parat til at opgive sit krav på et opsigelses varsel i 3 forskellige situationer:

  • hvis medarbejderen får tilbudt et job med en længere arbejdstid,
  • hvis medarbejderen får tilbudt et job, hvor vedkommende selv kan placere arbejdstiden, eller
  • at medarbejderen har brugt sine 30 ugers ret til supplerende dagpenge (så kan medarbejderen i stedet blive fuldtidsledig).

Som I kan se, så er der en vis risiko for, at man pludselig mister medarbejderen. Men for at sige det lige ud, så er den i virkelighedens verden meget lille.

Den anden – meget større risiko – er jo, at medarbejderen er nødt til at sige nej til at gå ned i tid, og i stedet bare betragter varslet om nedsat tid som en opsigelse.

Til sidst skal man lige være opmærksom på, at der selvfølgelig også er en tidsfrist, der skal overholdes. Medarbejderens a-kasse skal have blanketten senest fem uger efter, at medarbejderen er gået ned i tid.


Mangler du en frigørelsesattest? Så kan du downloade blanketten her…