En øre-næse-hals-lægeklinik har haft et mistænkeligt besøg af to mænd, som udgav sig for at være på tilsynsbesøg for Datatilsynet. Mændene var iført tøj fra sikkerhedsfirma og fik på den måde adgang til virksomheden, hvor de bl.a. gik rundt på gangene – de fik dog ikke adgang til nogen personoplysninger.

Det private sikkerhedsfirma afviser, at kende noget til de to mænd.

Datatilsynet udtaler:

“Det tyder på, at nogen udnytter det momentum, der er med de nye regler for databeskyttelse, til at skaffe sig ulovlig adgang til virksomheder ved at udgive sig for at repræsentere Datatilsynet siger Datatilsynets tilsynschef Jesper Husmer Vang, og fortsætter: “Når vi kommer på tilsynsbesøg, har vi i almindelige sager meldt vores ankomst i forvejen. Vi foreviser billedlegitimation fra Datatilsynet og er i øvrigt klædt i civil. Hvis man alligevel skulle være i tvivl, om et tilsynsbesøg er et forsøg på snyderi, er man velkommen til at ringe til os og dobbelttjekke.”

Datatilsynet kontaktoplysninger:

Telefon nr. 33 19 32 00

Telefontid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12 og kl. 13-15.

SEROP påtager sig intet ansvar for direkte og /eller indirekte følgeskader, herunder driftstab og /eller mistet fortjeneste. SEROPs information/rådgivning baseres udelukkende alene efter de enkelte domme og disses retskendelser, hvilket betyder at senere domme eventuelt kan ændre allerede givende domsafsigelser. Da der løbende sker ændringer i love og regler omkring Databeskyttelsesforordningens (GDPR) forhold, har SEROPs konkrete information/rådgivning kun gyldighed på det tidspunkt, hvor den gives.