Her finder du alle vores nyeste artikler og nyheder

Ny markedsføringslov: Tjek kontrakterne!

Der er vedtaget en ny Markedsføringslov. Loven blev måske ikke helt den nyskabelse som mange havde håbet på, men der blev indføjet nogle nye paragraffer. De har godt nok intet med ansættelse og personalejura at gøre, men det betyder, at det, der tidligere var Markedsføringslovens § 19 fremover er Markedsføringslovens § 23. § 19 – […]

Ejer eller ansat?

Normalt er det ikke et spørgsmål, der giver de store problemer – heller ikke når ejeren er ansat i sit eget firma. Men i særligt én type sager får vi alligevel somme tider henvendelser. Nemlig i den situation, hvor virksomheden ikke bare har én ejer, men ejes af en kreds af personer og én af […]

Opsigelse, graviditet og sygdom

At gravide har en vidtgående beskyttelse mod opsigelse er en kendt sag. I hvert fald er det arbejdsgiveren, der skal kunne dokumentere, at der er saglige begrundelse for at opsige netop den gravide medarbejder frem for nogen andre. Og det viser sig i praksis ofte, at være en vanskelig opgave. Af Steen Andersen Til gengæld […]