Indlæg af Peter Serop

Ferielukket mellem jul og nytår?

Der gælder særlige regler, hvis din virksomhed holder ferielukket mellem jul og nytår. Hvis din virksomhed holder kollektivt ferielukket mellem jul og nytår, skal du, jf. § 15 i Ferieloven, varsle, at dine medarbejdere skal holde ferie i den periode. Varsler du ikke ferien, med minimum en måned, skal du betale medarbejderne løn i den periode, […]

Hvorfor lave en ansættelsesaftale?

Af Anya Tolstoy En ansættelseskontrakt er en skriftlig aftale mellem dig og din medarbejder. Aftalen beskriver, hvilke vilkår der gælder for ansættelsen. Kontrakten er vigtig, fordi der i Lov Om Ansættelsesbeviser, står, at hvis du har en medarbejder ansat i mere end 8 timer om ugen i gennemsnit, så skal den ansatte have en kontrakt. […]

Husk at registrere de reelle ejere!

Alle virksomheder skal registrere “de reelle ejere” – det vil sige de rigtige, fysiske mennesker, der står bag en virksomhed skal registreres, så myndighederne kan identificere dem. Formålet med registreringen er at komme hvidvaskning af penge til livs. Hvilke virksomheder skal registrere de reelle ejere? Alle. Med undtagelse af børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og medarbejderinvesteringsforeninger. Hvem […]

Ny lov om persondata

Af Steen Andersen Som det nok er de fleste bekendt, træder den nye databeskyttelseslov i kraft til næste år i maj 2018. Loven sætter nye rammer for håndteringen af persondata. Set ud fra danske forhold rummer den nye lovgivning noget nyt, men rigtigt meget er faktisk allerede gældende lov i Danmark. Så når man skal […]