Indlæg af Peter Serop

Hvorfor lave en ansættelsesaftale?

Af Anya Tolstoy En ansættelseskontrakt er en skriftlig aftale mellem dig og din medarbejder. Aftalen beskriver, hvilke vilkår der gælder for ansættelsen. Kontrakten er vigtig, fordi der i Lov Om Ansættelsesbeviser, står, at hvis du har en medarbejder ansat i mere end 8 timer om ugen i gennemsnit, så skal den ansatte have en kontrakt. […]

Husk at registrere de reelle ejere!

Alle virksomheder skal registrere “de reelle ejere” – det vil sige de rigtige, fysiske mennesker, der står bag en virksomhed skal registreres, så myndighederne kan identificere dem. Formålet med registreringen er at komme hvidvaskning af penge til livs. Hvilke virksomheder skal registrere de reelle ejere? Alle. Med undtagelse af børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og medarbejderinvesteringsforeninger. Hvem […]

Ny lov om persondata

Af Steen Andersen Som det nok er de fleste bekendt, træder den nye databeskyttelseslov i kraft til næste år i maj 2018. Loven sætter nye rammer for håndteringen af persondata. Set ud fra danske forhold rummer den nye lovgivning noget nyt, men rigtigt meget er faktisk allerede gældende lov i Danmark. Så når man skal […]

Den nye ferielov

Af Anya Tolstoy og Steen Andersen I slutningen af august 2017 præsenterede regeringen sit længe ventede forslag til en ny ferielov. I slutningen af oktober blev forslaget så vedtaget som den nye ferielov. Vi kigger på nogle af nyskabelserne nedenfor. Den nye lov træder i kraft den 1. september 2020 – altså om tre år. […]

Gravid eller gammel?

Hvem skal du opsige, når din virksomhed er i problemer? Af Anya Tolstoy Der er flere grupper af medarbejdere, du som arbejdsgiver skal være forsigtig med at opsige. Men selv om du skal passe på, betyder det dog langt fra, at du ikke kan opsige dem. Der er muligheder for at opsige sin medarbejder, uden […]

Tips til bedre kommunikation med dine medarbejdere

Effektiv kommunikation med dine medarbejdere er afgørende for, om dine ansatte er motiverede, trives og for om din virksomhed når sine mål. Der bliver i dag sat langt højere forventninger til måden du som leder kommunikerer med dine medarbejdere på. Du skal kunne sælge en fælles vision og virksomhedsforståelse og motivere og inddrage dine medarbejdere […]

EN KOSTBAR AFFÆRE

Brug af udenlandsk arbejdskraft Af Steen Andersen Der er mange arbejdsgivere, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, der kommer fra lande uden for EU-området. Det er normalt helt fint, men der er nogle alvorlige huller, man kan falde i, hvis man ikke er ekstraordinært forsigtig! Det har to vidt forskellige arbejdsgivere oplevet. Det drejer sig om ”Slagteren […]

Elever og ferie

Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Det er arbejdsgiveren der betaler løn under ferien, hvis eleven ikke har optjent feriepenge fra et tidligere ansættelsesforhold. Hvis elevforholdet er startet inden 1. juli, har eleven ret […]