Indlæg af Peter Serop

Den nye ferielov

Af Anya Tolstoy og Steen Andersen I slutningen af august 2017 præsenterede regeringen sit længe ventede forslag til en ny ferielov. I slutningen af oktober blev forslaget så vedtaget som den nye ferielov. Vi kigger på nogle af nyskabelserne nedenfor. Den nye lov træder i kraft den 1. september 2020 – altså om tre år. […]

Gravid eller gammel?

Hvem skal du opsige, når din virksomhed er i problemer? Af Anya Tolstoy Der er flere grupper af medarbejdere, du som arbejdsgiver skal være forsigtig med at opsige. Men selv om du skal passe på, betyder det dog langt fra, at du ikke kan opsige dem. Der er muligheder for at opsige sin medarbejder, uden […]

Tips til bedre kommunikation med dine medarbejdere

Effektiv kommunikation med dine medarbejdere er afgørende for, om dine ansatte er motiverede, trives og for om din virksomhed når sine mål. Der bliver i dag sat langt højere forventninger til måden du som leder kommunikerer med dine medarbejdere på. Du skal kunne sælge en fælles vision og virksomhedsforståelse og motivere og inddrage dine medarbejdere […]

EN KOSTBAR AFFÆRE

Brug af udenlandsk arbejdskraft Af Steen Andersen Der er mange arbejdsgivere, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, der kommer fra lande uden for EU-området. Det er normalt helt fint, men der er nogle alvorlige huller, man kan falde i, hvis man ikke er ekstraordinært forsigtig! Det har to vidt forskellige arbejdsgivere oplevet. Det drejer sig om ”Slagteren […]

Elever og ferie

Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Det er arbejdsgiveren der betaler løn under ferien, hvis eleven ikke har optjent feriepenge fra et tidligere ansættelsesforhold. Hvis elevforholdet er startet inden 1. juli, har eleven ret […]

Ferielukning mellem jul og nytår

Hvis din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, skal du varsle dine ansatte senest en måned før ferielukningen begynder. Overholder du ikke varslingsfristen, eller har du ikke sørget for, at dine ansatte har gemt ferie nok, kan du komme til at betale løn, selvom de holder fri. Vælger du at holde virksomhedslukket mellem jul […]

Langtidssyge medarbejdere og udbetaling af hovedferien

Hovedferien skal som hovedregel afholdes mellem 1. maj og 30. september. Hvis medarbejderen er forhindret i at holde de tre ugers ferie inden den 30. september på grund af sygdom har medarbejderen ret til at få feriepenge udbetalt, svarende til ferie i op til 15 dage. Det kræver dog, at medarbejderen faktisk er syg helt […]

Ejer eller ansat?

Normalt er det ikke et spørgsmål, der giver de store problemer – heller ikke når ejeren er ansat i sit eget firma. Men i særligt én type sager får vi alligevel somme tider henvendelser. Nemlig i den situation, hvor virksomheden ikke bare har én ejer, men ejes af en kreds af personer og én af […]