Indlæg af Peter Serop

Ferielukning mellem jul og nytår

Hvis din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, skal du varsle dine ansatte senest en måned før ferielukningen begynder. Overholder du ikke varslingsfristen, eller har du ikke sørget for, at dine ansatte har gemt ferie nok, kan du komme til at betale løn, selvom de holder fri. Vælger du at holde virksomhedslukket mellem jul […]

Langtidssyge medarbejdere og udbetaling af hovedferien

Hovedferien skal som hovedregel afholdes mellem 1. maj og 30. september. Hvis medarbejderen er forhindret i at holde de tre ugers ferie inden den 30. september på grund af sygdom har medarbejderen ret til at få feriepenge udbetalt, svarende til ferie i op til 15 dage. Det kræver dog, at medarbejderen faktisk er syg helt […]

Ejer eller ansat?

Normalt er det ikke et spørgsmål, der giver de store problemer – heller ikke når ejeren er ansat i sit eget firma. Men i særligt én type sager får vi alligevel somme tider henvendelser. Nemlig i den situation, hvor virksomheden ikke bare har én ejer, men ejes af en kreds af personer og én af […]

Opsigelse, graviditet og sygdom

At gravide har en vidtgående beskyttelse mod opsigelse er en kendt sag. I hvert fald er det arbejdsgiveren, der skal kunne dokumentere, at der er saglige begrundelse for at opsige netop den gravide medarbejder frem for nogen andre. Og det viser sig i praksis ofte, at være en vanskelig opgave. Af Steen Andersen Til gengæld […]

Nyt om Persondataloven

Justitsministeriet har nu barslet med den såkaldte betænkning (en fiks lille sag på 1.200 sider), der beskriver loven i detaljer. Denne betænkning skal nu omsættes til lovgivning og til forståelige vejledninger i løbet af efteråret. Men budskabet er allerede klart: Hvis man i forvejen overholder Persondataloven, så vil de nye regler ikke betyde de store […]

SKATTEFRIT FARVEL TIL EFTERLØN?

Skal – Skal ikke… Regering og Folketing er på vej med et godt tilbud til dig: Op til 105.000 skattefrie kroner, lige ned i foret. Du skal bare opgive dit medlemskab af Efterlønsordningen inden udgangen af 2018. Tilbuddet er et af mange tiltag i regeringens nye udspil ”Flere år på arbejdsmarkedet”, og meningen er, at […]

Tips til brug af facebook, twitter og alle de andre…

Firmaet bør betragte brugen af sociale medier på linje med de pauser, der i øvrigt bliver holdt i løbet af arbejdsdagen. Vær opmærksom på, at brugen af sociale medier kan være forstyrrende for dig og dine kollegaer. Sørg for, at medarbejderne er klar over, at de skal slå eventuelt støjende eller distraherende funktioner fra. Det […]

Smarte måder at bruge sociale medier på

I SEROP har vi udarbejdet et forslag til retningslinjer for hvordan medarbejderne kan bruge facebook, twitter osv. på en måde så det kan gavne arbejdspladsen. Retningslinjerne kan fx indgå i en personalehåndbog, hvor vi anbefaler følgende: “Når du laver blogindlæg eller kommer med statusopdateringer på Facebook, kan grænsen mellem dig som privatperson og dig som […]