Indlæg af Peter Serop

Pas på med ”jokes” på nettet!

Illoyalitet på nettet handler om, at man som medarbejder skaber negativ omtale af sin arbejdsgiver. Hvordan det sker, og om det egentlig var med vilje er ikke vigtigt. Det oplevede en rejseleder fra Bravo Tours, da han kommenterede på en ubehagelig oplevelse, som en kvindelig turist havde være udsat for. Medarbejderen skrev i et åbent […]

Illoyal på Facebook?

En gang imellem kritiserer ansatte deres arbejdsgivere overfor deres venner – også på facebook. Men hvornår er der tale om illoyalitet, og kan man bortvise medarbejderen? For et år siden tog Vestre Landsret stilling i netop sådan en sag, hvor medarbejderen havde kritiseret arbejdsgiveren. Arbejdsgiverens navn var ikke nævnt i opslaget, men Vestre Landsret afgjorde, […]

Rekruttering er et håndværk

SEROP har fået en artikel i Børsen omkring rekruttering og vores tilgang til håndværket. Du kan se den i pdf format her eller følge dette smukke og elegante link her og læse den direkte på hjemmesiden.

Ferietiden står for døren

Erstatningsferie: sygdom når ferien er startet Bliver medarbejderen syg i løbet af ferien har vedkommende – måske – krav på at få erstatningsferie for noget af sygeperioden. Her oplister vi de betingelser, der skal være opfyldt. En medarbejder, der har optjent 25 dages ferie, og som bliver syg underferien, har mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie […]

Dagens spørgsmål: Omsorgssamtaler og sygesamtaler

Dagens spørgsmål; Hvornår må jeg indkalde min medarbejder til omsorgssamtale? Svar: “Omsorgssamtaler”, er ikke et begreb der findes i lovgivningen, men det bruges i nogle overenskomster og i mange  firmaers personalepolitikker. Der er der også fastsat regler for hvordan man bruger omsorgssamtaler. MEN: Der findes et begreb, der hedder “sygesamtaler” i sygedagpengeloven. Det er det, […]

BARSELSORLOV FOR FÆDRE OG MEDMØDRE

Nye regler Barselsorlov for fædre og medmødre Af Steen Andersen Folketinget har vedtaget nye regler for afholdelse af fædreorlov. De nye regler træder i kraft fra den 1. januar 2018. Når barnet er født/hjemtaget fra hospital eller efter adoption, har fædre og medmødre ret til 14 dages barselsorlov inden for de første 14 uger. Hidtil […]

De nye HK-overenskomster

Af Steen Andersen Der er nu kommet nye overenskomster indenfor kontorområdet. Der er to ”store” overenskomster, nemlig ”Butiksoverenskomsten” og ”Kontoroverenskomsten”. I denne artikel kan du se de vigtigste punkter i de to overenskomster. Først de ting, der er fælles for både Butiksoverenskomsten og Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden, og Service: Fritvalgskontoen stiger fra 2 til 4 […]

Kan det betale sig at bruge et rekrutteringsfirma?

Med forbehold for branche og stillingstype er svaret langt oftere ja end nej. I langt de fleste tilfælde, når du har brug for en ny medarbejder med et minimum af kvalifikation, eller arbejdserfaring kan det bedre betale sig at hyrer andre til at varetage rekrutteringen. Der er flere årsager til at det giver økonomisk mening […]

PAS PÅ G-DAGSFÆLDEN

Det kan være dyrt at bruge afløsere og tilkaldevikarer! Af Steen Andersen G-Dage er som bekendt penge man betaler til medarbejderne i forbindelse med, at de fratræder ansættelsen. Medarbejderen får pengene i stedet for dagpengene fra a-kassen. Men hvad med den midlertidige arbejdskraft, man måske bare kalder ind i spidsbelastninger, ved sygdom eller lignende? De […]

Husk at du kan trække din bilkørsel fra i virksomheden

Her er en kort gennemgang af de to metoder du kan anvende. Hvilken metode du bør vælge, afhænger af hvor meget du kører og hvor store driftsudgifter du har på bilen. Du kan anvende enten kørselsfradrag eller andel af erhvervsmæssig andel af biludgifter. 1)      Vælger du kørselsfradrag kan du få et fradrag på 3,53 kr. […]