Indlæg af Peter Serop

Otte ting du skal vide om de nye overenskomster…

Selv om du ikke har overenskomst på din virksomhed, kan de nye overenskomster godt have indflydelse på din forretning alligevel. Har du elever, lærlinge eller fleksjobbere ansat, eller er du omfattet af et af de indgåede forlig om nye overenskomster, så er det tid til justeringer. Det kan også være, at du har en aftale […]

Generationsskifte – salg af virksomhed

Et generationsskifte er når en virksomhed eller et selskab bliver overdraget til den næste generation i ejerens familie, eller til medarbejdere. En overdragelse kan bl.a. ske ved succession, hvilket betyder at den nye ejer overtager den tidligere ejers skattemæssige forpligtelser. Uanset om du allerede har truffet beslutningen eller stadig er i overvejelsesfasen, er det vigtigt, […]

FLERE REGLER PÅ ARBEJDSPLADSEN

Ny lov om e-cigaretter Sidste sommer trådte en ny lov i kraft, der kræver, at alle arbejdspladser har en politik for indtagelse af e-cigaretter. Vi har ikke kunnet finde nogen forklaring eller baggrund for loven, men den eksisterer ikke desto mindre, og skal selvfølgelig overholdes. Alle arbejdsgivere, skal udarbejde en politik for anvendelsen af e-cigaretter, […]

HVAD ER SØGNEHELLIGDAGE?

Og hvordan med betalingen? Af Peter Serop, Søgnehelligdage – ikke at forveksle med søn- og helligdage(!) – er et lidt tåget begreb i manges bevidsthed. Og her taler vi både om medarbejdere og arbejdsgivere. Søgnehelligdage omtales ofte ved deres forkortelse: SH-dage. Nedenfor gennemgår hvilke dage, der er søgnehelligdage (og hvornår), og hvad det har af […]

Tilskud til elevpladser

Fordelsuddannelser 2017 Undervisningsministeriet har udpeget 33 såkaldte ”fordelsuddannelser” fra årsskiftet. Arbejdsgivere, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, opnår (måske)en økonomisk bonus. Størstedelen af fordelsuddannelserne er tekniske erhvervsuddannelser målrettet fremstillings- og fødevareindustrien, byggeriet og servicefag. Hvor meget? Virksomheder, der har elever på fordelsuddannelser, får en bonus på højst 5.000 kr. pr. årspraktikelev. Bonussen udbetales på baggrund […]

Sygedagpenge for deltidsansatte – grundregler

  Der er et par grundregler: Hvis medarbejderen er fast ansat hos dig, skal vedkommende have været ansat i mindst 8 uger. Medarbejderen skal have arbejdet for dig i sammenlagt 74 timer inden for de sidste 8 uger. Man tæller bagud fra 1. sygedag. Så en person, der er ansat til at arbejde i 10 […]

Feriefridage og fratræden

Højesteret har taget stilling til hvordan man håndterer feriefridage i forbindelse med fratræden – nærmere bestemt, når medarbejderen er blevet fritstillet. Resultatet blev, at når der ikke er aftalt andet, kan feriefridagene anses for afholdt i forbindelse med fritstillingen. Arbejdsgiveren har ikke pligt til at give noget særligt varsel eller forsøge at indgå en aftale […]

Feriefridage og fratræden

Feriefridage skal ikke nødvendigvis varsles og er ikke underlagt overenskomstmæssige regler, når virksomheden ikke har indgået overenskomst. Det fastslår dom i højesteret.

PERSONALEAFDELINGEN har fået ny ejer

PERSONALEAFDELINGEN ApS kommer fremadrettet til at hedde SEROP ApS. Ejerskiftet betyder, at vi nu tilbyder lønadministration, bogholderi, vikarløsninger, rekrutteringsydelser, genplaceringsforløb og personalejuridisk rådgivning. På den måde kan du fokusere på dine kunder, mens vi klarer de fleste administrative opgaver. Der sker ingen ændringer i pris eller betingelser for dig, som allerede abonnerer på vores personalejuridiske […]