Indlæg af Steen Andersen

Ny markedsføringslov: Tjek kontrakterne!

Der er vedtaget en ny Markedsføringslov. Loven blev måske ikke helt den nyskabelse som mange havde håbet på, men der blev indføjet nogle nye paragraffer. De har godt nok intet med ansættelse og personalejura at gøre, men det betyder, at det, der tidligere var Markedsføringslovens § 19 fremover er Markedsføringslovens § 23. § 19 – […]

Ejer eller ansat?

Normalt er det ikke et spørgsmål, der giver de store problemer – heller ikke når ejeren er ansat i sit eget firma. Men i særligt én type sager får vi alligevel somme tider henvendelser. Nemlig i den situation, hvor virksomheden ikke bare har én ejer, men ejes af en kreds af personer og én af […]

Opsigelse, graviditet og sygdom

At gravide har en vidtgående beskyttelse mod opsigelse er en kendt sag. I hvert fald er det arbejdsgiveren, der skal kunne dokumentere, at der er saglige begrundelse for at opsige netop den gravide medarbejder frem for nogen andre. Og det viser sig i praksis ofte, at være en vanskelig opgave. Af Steen Andersen Til gengæld […]

Ferietiden står for døren

Erstatningsferie: sygdom når ferien er startet Bliver medarbejderen syg i løbet af ferien har vedkommende – måske – krav på at få erstatningsferie for noget af sygeperioden. Her oplister vi de betingelser, der skal være opfyldt. En medarbejder, der har optjent 25 dages ferie, og som bliver syg underferien, har mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie […]

Dagens spørgsmål: Omsorgssamtaler og sygesamtaler

Dagens spørgsmål; Hvornår må jeg indkalde min medarbejder til omsorgssamtale? Svar: “Omsorgssamtaler”, er ikke et begreb der findes i lovgivningen, men det bruges i nogle overenskomster og i mange  firmaers personalepolitikker. Der er der også fastsat regler for hvordan man bruger omsorgssamtaler. MEN: Der findes et begreb, der hedder “sygesamtaler” i sygedagpengeloven. Det er det, […]

BARSELSORLOV FOR FÆDRE OG MEDMØDRE

Nye regler Barselsorlov for fædre og medmødre Af Steen Andersen Folketinget har vedtaget nye regler for afholdelse af fædreorlov. De nye regler træder i kraft fra den 1. januar 2018. Når barnet er født/hjemtaget fra hospital eller efter adoption, har fædre og medmødre ret til 14 dages barselsorlov inden for de første 14 uger. Hidtil […]

De nye HK-overenskomster

Af Steen Andersen Der er nu kommet nye overenskomster indenfor kontorområdet. Der er to ”store” overenskomster, nemlig ”Butiksoverenskomsten” og ”Kontoroverenskomsten”. I denne artikel kan du se de vigtigste punkter i de to overenskomster. Først de ting, der er fælles for både Butiksoverenskomsten og Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden, og Service: Fritvalgskontoen stiger fra 2 til 4 […]