Indlæg af Steen Andersen

Godtgørelse for lang og tro tjeneste (§ 2a)

Af Steen Andersen Dette indlæg handler om funktionærer, der opsiges efter at have været ansat i laang tid. Når medarbejderen har været ansat i mere end 12 eller 17 år på fratrædelsestidspunktet har vedkommende krav på en særlig godtgørelse svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn. Det spiller ikke længere nogen rolle hvad medarbejderen […]

Husk at registrere de reelle ejere!

Alle virksomheder skal registrere “de reelle ejere” – det vil sige de rigtige, fysiske mennesker, der står bag en virksomhed skal registreres, så myndighederne kan identificere dem. Formålet med registreringen er at komme hvidvaskning af penge til livs. Hvilke virksomheder skal registrere de reelle ejere? Alle. Med undtagelse af børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og medarbejderinvesteringsforeninger. Hvem […]

Ny lov om persondata

Af Steen Andersen Som det nok er de fleste bekendt, træder den nye databeskyttelseslov i kraft til næste år i maj 2018. Loven sætter nye rammer for håndteringen af persondata. Set ud fra danske forhold rummer den nye lovgivning noget nyt, men rigtigt meget er faktisk allerede gældende lov i Danmark. Så når man skal […]

EN KOSTBAR AFFÆRE

Brug af udenlandsk arbejdskraft Af Steen Andersen Der er mange arbejdsgivere, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, der kommer fra lande uden for EU-området. Det er normalt helt fint, men der er nogle alvorlige huller, man kan falde i, hvis man ikke er ekstraordinært forsigtig! Det har to vidt forskellige arbejdsgivere oplevet. Det drejer sig om ”Slagteren […]

Elever og ferie

Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Det er arbejdsgiveren der betaler løn under ferien, hvis eleven ikke har optjent feriepenge fra et tidligere ansættelsesforhold. Hvis elevforholdet er startet inden 1. juli, har eleven ret […]

Ferielukning mellem jul og nytår

Hvis din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, skal du varsle dine ansatte senest en måned før ferielukningen begynder. Overholder du ikke varslingsfristen, eller har du ikke sørget for, at dine ansatte har gemt ferie nok, kan du komme til at betale løn, selvom de holder fri. Vælger du at holde virksomhedslukket mellem jul […]

Langtidssyge medarbejdere og udbetaling af hovedferien

Hovedferien skal som hovedregel afholdes mellem 1. maj og 30. september. Hvis medarbejderen er forhindret i at holde de tre ugers ferie inden den 30. september på grund af sygdom har medarbejderen ret til at få feriepenge udbetalt, svarende til ferie i op til 15 dage. Det kræver dog, at medarbejderen faktisk er syg helt […]