Indlæg af Steen Andersen

EN KOSTBAR AFFÆRE

Brug af udenlandsk arbejdskraft Af Steen Andersen Der er mange arbejdsgivere, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft, der kommer fra lande uden for EU-området. Det er normalt helt fint, men der er nogle alvorlige huller, man kan falde i, hvis man ikke er ekstraordinært forsigtig! Det har to vidt forskellige arbejdsgivere oplevet. Det drejer sig om ”Slagteren […]

Elever og ferie

Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt. Det er arbejdsgiveren der betaler løn under ferien, hvis eleven ikke har optjent feriepenge fra et tidligere ansættelsesforhold. Hvis elevforholdet er startet inden 1. juli, har eleven ret […]

Ferielukning mellem jul og nytår

Hvis din virksomhed holder lukket mellem jul og nytår, skal du varsle dine ansatte senest en måned før ferielukningen begynder. Overholder du ikke varslingsfristen, eller har du ikke sørget for, at dine ansatte har gemt ferie nok, kan du komme til at betale løn, selvom de holder fri. Vælger du at holde virksomhedslukket mellem jul […]

Langtidssyge medarbejdere og udbetaling af hovedferien

Hovedferien skal som hovedregel afholdes mellem 1. maj og 30. september. Hvis medarbejderen er forhindret i at holde de tre ugers ferie inden den 30. september på grund af sygdom har medarbejderen ret til at få feriepenge udbetalt, svarende til ferie i op til 15 dage. Det kræver dog, at medarbejderen faktisk er syg helt […]

Ny markedsføringslov: Tjek kontrakterne!

Der er vedtaget en ny Markedsføringslov. Loven blev måske ikke helt den nyskabelse som mange havde håbet på, men der blev indføjet nogle nye paragraffer. De har godt nok intet med ansættelse og personalejura at gøre, men det betyder, at det, der tidligere var Markedsføringslovens § 19 fremover er Markedsføringslovens § 23. § 19 – […]

Ejer eller ansat?

Normalt er det ikke et spørgsmål, der giver de store problemer – heller ikke når ejeren er ansat i sit eget firma. Men i særligt én type sager får vi alligevel somme tider henvendelser. Nemlig i den situation, hvor virksomheden ikke bare har én ejer, men ejes af en kreds af personer og én af […]

Opsigelse, graviditet og sygdom

At gravide har en vidtgående beskyttelse mod opsigelse er en kendt sag. I hvert fald er det arbejdsgiveren, der skal kunne dokumentere, at der er saglige begrundelse for at opsige netop den gravide medarbejder frem for nogen andre. Og det viser sig i praksis ofte, at være en vanskelig opgave. Af Steen Andersen Til gengæld […]

Nyt om Persondataloven

Justitsministeriet har nu barslet med den såkaldte betænkning (en fiks lille sag på 1.200 sider), der beskriver loven i detaljer. Denne betænkning skal nu omsættes til lovgivning og til forståelige vejledninger i løbet af efteråret. Men budskabet er allerede klart: Hvis man i forvejen overholder Persondataloven, så vil de nye regler ikke betyde de store […]

Illoyal på Facebook?

En gang imellem kritiserer ansatte deres arbejdsgivere overfor deres venner – også på facebook. Men hvornår er der tale om illoyalitet, og kan man bortvise medarbejderen? For et år siden tog Vestre Landsret stilling i netop sådan en sag, hvor medarbejderen havde kritiseret arbejdsgiveren. Arbejdsgiverens navn var ikke nævnt i opslaget, men Vestre Landsret afgjorde, […]

Pas på med ”jokes” på nettet!

Illoyalitet på nettet handler om, at man som medarbejder skaber negativ omtale af sin arbejdsgiver. Hvordan det sker, og om det egentlig var med vilje er ikke vigtigt. Det oplevede en rejseleder fra Bravo Tours, da han kommenterede på en ubehagelig oplevelse, som en kvindelig turist havde være udsat for. Medarbejderen skrev i et åbent […]