Bruges til at fortælle hvad der sker i vores virksomhed.
Hvem har vi startet samarbejde med osv.

Rekruttering er et håndværk

SEROP har fået en artikel i Børsen omkring rekruttering og…

BARSELSORLOV FOR FÆDRE OG MEDMØDRE

Nye regler Barselsorlov for fædre og medmødre Af Steen Andersen Folketinget…

Feriefridage og fratræden

Feriefridage skal ikke nødvendigvis varsles og er ikke underlagt overenskomstmæssige regler, når virksomheden ikke har indgået overenskomst. Det fastslår dom i højesteret.

PERSONALEAFDELINGEN har fået ny ejer

PERSONALEAFDELINGEN ApS kommer fremadrettet til at hedde SEROP…

Er det privatkørsel at tage firmabilen med hjem?

Kørsel mellem hjem og arbejde betragtes normalt som privat kørsel Men…

Rygepolitik har også grænser

En rygepolitik, der forbød medarbejderne at ryge i deres fritid og i ”civilt” tøj var ikke i orden – heller ikke selv om de opholdt sig på virksomhedens område.

70 års reglen er nu forbudt

Efter nytår er alle bestemmelser om tvungen afgang (70 års…

Nye regler for Kunde- og konkurrenceklausuler

Den 5. december 2015 vedtager Folketinget en ny lov, der ændrer reglerne for kunde- og konkurrenceklausuler drastisk. Meningen er, at det skal blive sværere, at bruge kunde- og konkurrenceklausuler fremover.

Ny lov om klausuler

Beskæftigelsesministeriet har sendt et lovforslag i høring,…

Nedsættelse og bortfald af G-dage ved korte ansættelser

Der er nye regler for udbetalingen af G-dage, når ansættelsen har varet mindre end 3 måneder.