Dagens spørgsmål – om nedsat arbejdstid

Dagens henvendelse lød cirka sådan her:

“Min medarbejder vil gerne gå ned fra fuld tid til 32 timer om ugen. Det er helt ok med mig men vi kunne godt tænke os, at det i første omgang blev for en prøveperiode, hvilke formelle ting skal overholdes, har I en skabelon?”

Det er ikke så kompliceret, når der er enighed mellem parterne. Der kan laves et lille tillæg til ansættelseskontrakten, fx.:

Tillæg til ansættelseskontrakt:

Medarbejder X og Virksomheden har aftalt, at arbejdstiden fra og med den dato. måned år og til og med dato. måned år nedsættes fra 37 timer til XX timer ugentlig. Løn, pension mv. reduceres forholdsmæssigt. Ved enighed mellem parterne gøres nedsættelsen permanent fra og med dato. måned år. I modsat fald hæves arbejdstiden uden videre varsel til 37 timer ugentlig fra og med dato. måned år. Løn, pension mv. forhøjes forholdsmæssigt. Øvrige forhold forbliver uændrede.

Og så skal der sættes dato og underskrifter på. Når der er enighed (men kun i det tilfælde!) behøver man naturligvis ikke at varsle nedsættelsen.