Den nye ferielov

Af Anya Tolstoy og Steen Andersenferielov

I slutningen af august 2017 præsenterede regeringen sit længe ventede forslag til en ny ferielov. I slutningen af oktober blev forslaget så vedtaget som den nye ferielov. Vi kigger på nogle af nyskabelserne nedenfor.

Den nye lov træder i kraft den 1. september 2020 – altså om tre år. Der bliver dog tale om en overgangsordning, så ferie, der er planlagt før den tid, stadig skal holdes efter de gamle regler.
Nedenfor vil vi gennemgå nogle af de vigtigste forslag til ændringer, der har betydning for dig og dine ansatte.

Baggrunden for ændringerne er et krav fra EU, om at lønmodtagere skal kunne optjene og afholde ferie nogenlunde samtidig. Den nye Ferielov betyder blandt andet, at dine nye medarbejdere, der ikke har optjent ferie, kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse.

Nye og gamle begreber med nye betydninger

Ferieåret
Det gode gamle begreb, ”Ferieåret” skifter betydning. Det bliver ikke længere det år, hvor ferien skal afholdes, men derimod det år hvor ferien bliver optjent. Ferieåret skifter også plads i kalenderen og kommer til at gå fra 1. september til 31. august.

Ferieafholdelsesperioden
Den nye periode, hvor medarbejderen holder ferie, hedder fremover Ferieafholdelsesperioden. Denne periode er på 16 måneder, og går fra 1. september til 31. december året efter.  Ferien kan altså fremover fordeles over 16 måneder mod de nuværende 12 måneder.

Optjening og afholdelse
Ferien optjenes stadig med 2,08 feriedage pr. måned og varslingsreglerne er også stadig de samme.
Det nye er, at din medarbejder kan afholde betalt ferie i umiddelbar forlængelse af, at den bliver optjent. Har en ny medarbejder for eksempel været ansat i 2 måneder og har denne ikke optjent ferie fra en tidligere ansættelse, så kan medarbejderen afholde 5,6 feriedage med løn.

Ferie på forskud

Den nye ferielov giver medarbejderne for betalt ferie på forskud. Det kan være en god ide, at føre ferieregnskabet måned for måned.

Hvis medarbejderen har minus på kontoen, når ansættelsen ophører, må du modregne den afholdte ferie i løn og evt. tilgodehavende feriepenge.
Har medarbejderen brugt mere ferie, end hvad denne har til gode, skal du dog være opmærksom på, at tilgodehavendet bliver til et almindeligt privat lån ved fratræden, og derfor kan være meget svært at inddrive.

Minimum 4 uger

Selv om de 5 ugers ferie nu kan afvikles over 16 måneder, i stedet for 12 måneder, så kan medarbejderen kræve, at der bliver afholdt mindst 4 ugers ferie i ferieåret – altså i perioden fra 1. september til 31. august det efterfølgende år.

Medarbejderen har også stadig ret til at holde mindst 3 ugers ferie i Hovedferieperioden (tiden fra 1. maj til 30. september).

Virksomhedslukning

Hvis din virksomhed holder lukket på bestemte tidspunkter af året (sommerferie, jul el.lign.) skal du sørge for, at medarbejdernes optjente ferie først bliver brugt til at dække de perioder. Dernæst kan du give ferie på andre tidspunkter. Har medarbejderen ikke mere optjent ferie tilbage, skal du nemlig betale medarbejderen sin normal løn på de manglende dage. Dette gælder dog ikke for medarbejdere, som ikke har optjent tilstrækkelig ferie til at dække lukningsperioderne.