Elever og ferie

Elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser har ret til betalt ferie i 25 dage i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt.

Det er arbejdsgiveren der betaler løn under ferien, hvis eleven ikke har optjent feriepenge fra et tidligere ansættelsesforhold.

Hvis elevforholdet er startet inden 1. juli, har eleven ret til betalt ferie i 25 dage i det pågældende ferieår.

Hvis forholdet er startet den 1. juli eller senere, har eleven ret til 5 dages betalt ferie i dette ferieår. De fem feriedage skal holdes i perioden 1. oktober og 30. april – i følge ferieloven.