Ferielukket mellem jul og nytår?

Der gælder særlige regler, hvis din virksomhed holder ferielukket mellem jul og nytår.

Hvis din virksomhed holder kollektivt ferielukket mellem jul og nytår, skal du, jf. § 15 i Ferieloven, varsle, at dine medarbejdere skal holde ferie i den periode. Varsler du ikke ferien, med minimum en måned, skal du betale medarbejderne løn i den periode, virksomheden holder lukket. Lønnen beregnes på baggrund af din medarbejderes sædvanlige løn i de sidste 4 uger før jul.

Ferie uden betaling
Du kan normalt ikke pålægge medarbejdere at holde ferie, som ikke har optjent ved at arbejde i din virksomhed. Men hvis din virksomhed holder kollektivt ferielukket i en periode, kan du give dem besked om at holde ferie uden betaling. Hvis du blot varsler ferien rettidigt, kan de altså ikke rejse krav mod dig om betalt ferie.

Har dine medarbejdere ikke ret til feriepenge under kollektiv ferielukning, kan de enten tage et andet lønnet job under ferien eller søge arbejdsløshedsdagpenge.

Du skal gemme dine medarbejderes ferie
Hvis du vælger at holde kollektiv ferielukket mellem jul og nytår, og hvis dine medarbejdere har optjent mere en 3 ugers ferie, skal du sørge for at gemme medarbejdernes ferie ud over 3 uger til, at de kan være sikre på at få feriepenge under julelukningen. Hvis du glemmer dette, skal du betale medarbejderne løn under ferien.

Har du flere spørgsmål til ferielukning, er du mere end velkommen til at kontakte os.

SEROP ønsker både dig og dine medarbejdere en god juleferie!