Fratrædelsesgodtgørelse til Funktionærer

Funktionærlovens regler om godtgørelse “for lang og tro tjeneste” ved opsigelse – § 2a – er blevet ændret.

Der nu kun to grænser for ancienniteten: Nemlig 12 og 17 år.

  • Ved opsigelse efter 12 års ansættelse har man krav på 1 måneds ekstra løn
  • Ved opsigelse efter 17 års ansættelse har man krav på 3 måneders ekstra løn

Man har ret til godtgørelsen uanset om man bliver på arbejdsmarkedet, eller har tænkt sig at gå på pension. Tidligere mistede man retten til godtgørelsen, hvis man gik på pension i tilknytning til opsigelsen.

Den nye regel trådte i kraft den 1. februar 2015.