Igennem SEROP kan du tilbyde dine medarbejdere et unikt genplacerings program i forbindelse med opsigelse

Outplacement (Genplacering)

Hvis du gerne vil hjælpe en opsagt medarbejder godt videre, kan du igennem SEROP tilbyde et særligt outplacement (genplacerings) program. Med vores forløb sikrer du, at den opsagte medarbejder får professionel rådgivning omkring jobsøgning, ansøgninger og interviewprocesser.

Tilbudet om outplacement gavner ikke bare medarbejderen, det styrker også din virksomheds omdømme og får den til at fremstå mere attraktiv for både nuværende og fremtidige medarbejdere. Et omdømme der bliver mere vigtigt med en spirende højkonjuktur, hvor ledigheden falder.

Vælg mellem 3 individuelle forløb

Individuelt jobsøgningskursus Jobsøgningskurset Indeholder 7 til 8 individuelle møder af en samlet varighed på ca. 12 timer, afholdt over 6 til 7 uger. Medarbejderen får støtte til jobsøgning (CV, ansøgninger og samtaleforberedelse) i en måned efter forløbet. Pris: 16.000,-
Klassisk genplacering Grundforløbet indeholder 12 individuelle møder med en samlet varighed på ca. 20 timer, afholdt over 3 måneder. Efterfølgende støtte til jobsøgning (CV, ansøgninger og samtaleforberedelse) i 2 måneder efter forløbet. (Forløbets omfang og pris kan justeres efter aftale). Pris: 30.000,-
Executive Outplacement Et forløb udelukkende for ledere og topledere. Deltageren arbejder dybdegående med programmets faser, hvor der er tilknyttet en garanti for en tilfredsstillende løsning ved udgangen af forløbet. Varigheden af programmet kan være op til 1 år. Pris efter aftale

Hvad indeholder et jobsøgningskursus?

Formålet er at give opsagte medarbejdere en grundig introduktion til jobsøgning og praktiske værktøjer til processen.

Medarbejderne vil få kendskab til jobmarkedet netop nu, og de vil blive forsynet med ”hands on” værktøjer til jobsøgning.

Der er tale om et intensivt kursus, med ”hjemmearbejde” før og imellem kursusdagene. Medarbejderene skal blandt andet formulere deres jobmål, udarbejde et CV, lære at skrive en målrettet ansøgning, og træne det vigtigste, nemlig at gå til jobinterview.

Selve kurset og tiden efter, er for de fleste en personlig udviklingsproces, hvor den enkelte bliver opmærksom på egne drømme, styrker og kvalifikationer.

De 5 outplacement faser

Analysen

Først laver vi en grundig analyse af din medarbejders personlige og faglige kvalifikationer. Analysen er sammensat af en række opgaver der sikrer, at medarbejderen kommer godt i dybden med relevante kompetenceområder.

Analysens resultater danner grundlag for udarbejdelsen af medarbejderens faglige og personlige profil. Denne profil kan blandt andet bruges som en personlig ”database”, der giver den opsagte mulighed for at plukke relevante data til udarbejdelsen af for eksempel CV’er og ansøgninger.

Medarbejderens mål

Medarbejderens primære mål med programmet er det fremtidige job. Først i denne fase kigger vi bredt på, hvilke jobmuligheder medarbejderen har, og derefter fokuserer vi på 2 til 3 relevante jobtyper.

Disse jobtyper bliver selvfølgelig holdt op mod personprofilen for at sikre, at alle kræfter bliver sat ind på realistiske og relevante stillinger.

Realiseringsfasen

I realiseringsfasen sætter vi aktiviteterne sådan sammen, at medarbejderens potentiale bliver udnyttet optimalt.

Har personen for eksempel svært ved opsøgende arbejde, lægger vi et kursus i salgsteknikker ind, og hvis det kniber med informationssøgning, laver vi øvelser i inden for det område.

Interview

Den sidste del af programmet indeholder træning i forskellige interviewsituationer.

Medarbejderen bliver blandt andet trænet i de hyppigst stillede spørgsmål til en jobsamtale, og i hvordan den opsagte skal håndtere udfordrende spørgsmål om personlige og faglige kvalifikationer.

Resultat

Medarbejderen får et job, eller en anden tilfredsstillende løsning for den videre karriere, for eksempel som selvstændig erhvervsdrivende.

Det er væsentligt, at der er en rimelig overensstemmelse mellem jobbet, den opsagtes ressourcer, ønsker og muligheder.

Da processen er tidsbegrænset, kan det forekomme, at medarbejderen endnu ikke har accepteret et nyt job, når forløbet slutter.

Er dette tilfældet, aftaler vi, hvordan medarbejderen bedst kan fortsætte processen selv, og giver mulighed for fortsat mail og telefonsupport.