Godtgørelse for lang og tro tjeneste (§ 2a)

Dette indlæg handler om funktionærer, der opsiges efter at have været ansat i laang tid.

Når medarbejderen har været ansat i mere end 12 eller 17 år på fratrædelsestidspunktet har vedkommende krav på en særlig godtgørelse svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn.

Det spiller ikke længere nogen rolle hvad medarbejderen skal lave efterfølgende. Om vedkommende går på efterløn, pension eller finder nyt arbejde er lige meget. Tidligere var der en bestemmelse om, at hvis medarbejderen gik på pension så bortfaldt retten til godtgørelse, men den bestemmelse er fjernet nu.

Som ”løn” forstås medarbejderens normale månedsløn – inklusive alle ”fast påregnelige tillæg”. Det betyder, at pension og faste tillæg skal medregnes. Får medarbejderen sædvanligvis provisioner eller andre bonusordninger, skal man medregne et beløb svarende til den normale gennemsnitlige størrelse af bonussen.

  • Men hvad så hvis medarbejderen kontraopsiger, og fratræder tidligere, fx hvis vedkommende får tilbudt et nyt job? er et spørgsmål vi somme tider får.

Det betyder ikke, at pligten til at betale godtgørelse bortfalder, så du skal stadig betale.

Funktionærloven taler kun om den situation hvor arbejdsgiveren siger medarbejderen op og om ansættelsens længde på fratrædelsestidspunktet. Så hvis først arbejdsgiverens opsigelse er faldet, så fanger bordet.

Men man skal selvfølgelig være opmærksom på den situation, hvor den tidligere fratræden betyder, at medarbejderen ikke opfylder kravet om 12 eller 17 års ansættelse på fratrædelsestidspunktet. I så fald bortfalder kravet på godtgørelse naturligvis – eller nedsættes fra 3 måneder til én måned, hvis der er tale om, at det er kravet om 17 års ansættelse, der ikke længere er udfyldt.

Husk at der også skal betales arbejdsgivers andel af pensionen af fratrædelsesgodtgørelsen og værdien af andre skattepligtige personalegoder som fx fri bil, telefon m.v.

 Der skal ikke betales feriepenge af godtgørelsen, da det ikke er løn. Når der skal ske udbetaling skal de første kr. 8.000  være skattefrie da godtgørelsen er omfattet af ligningslovens § 7-U.