Gratis ferie-og fraværskalender

Lige som sidste år har vi har lavet en lille kalender – i form af et Excel-regneark – hvor du nemt kan registrere dine medarbejderes planlagte ferier, sygedage, barn syg, omsorgsdage, kursusdage, feriefridage og andet, i en stor oversigt.

Kalenderen er også udstyret med en statistikside, hvor du hurtigt kan få overblik over medarbejdernes samlede fravær, fordelt på de forskellige årsager.

Ferie- og fraværsplanner 2018/19 kan downloades her