Gratis ferie-og fraværskalender

Lige som sidste år har vi har lavet en kalender – i form af et Excel-regneark – hvor du nemt kan registrere dine medarbejderes planlagte ferier, sygedage, barn syg, omsorgsdage, kursusdage, feriefridage og andet, i en stor oversigt.

Kalenderen er også udstyret med en statistikside, hvor du hurtigt kan få overblik over medarbejdernes samlede fravær, fordelt på de forskellige årsager.

Ferie- og fraværsplanner 2019/20 kan downloades her

Husk, at hvis der skal holdes sommerferielukket skal dette varsles med mindst 3 måneder overfor dine medarbejdere.

Hvis der skal ske anden varsling af ferie – kunne være dagene omkring Påske, eller fredagen efter Kristi Himmelfarts dag, skal det ske med mindst 1 måneds varsel.

Uforpligtende samtale om HR & Personalejura