gravid

Gravid eller gammel?

Hvem skal du opsige, når din virksomhed er i problemer?

Af Anya Tolstoy

Der er flere grupper af medarbejdere, du som arbejdsgiver skal være forsigtig med at opsige. Men selv om du skal passe på, betyder det dog langt fra, at du ikke kan opsige dem. Der er muligheder for at opsige sin medarbejder, uden et efterspil, hvis der er tale om hensynet til din virksomheds drift, og du kan argumentere for, at det er denne medarbejders evner, du bedst kan undvære. 

I en ny sag fra Østre Landsret var arbejdsgiveren nødsaget til at opsige den ene af sine to ingeniører, fordi virksomheden havde betydelig nedgang i antallet af ordrer. Den ene var gravid og den anden var en ældre og bedre kvalificeret medarbejder.

I sagen havde arbejdsgiveren, som ejede et VVS-firma, valgt at opsige den ældre ingeniør, efter at have forsøgt at overtale ham til at gå frivilligt på pension.  Oprindeligt ville arbejdsgiveren ikke opsige den ældre og mere erfarne ingeniør. Men da den kvindelige ingeniør blev informeret om, at han påtænkte at opsige hende, meddelte hun, at hun var gravid. Arbejdsgiveren troede derfor, at hun var beskyttet mod opsigelse og valgte derfor at opsige den ældre og mere erfarne medarbejder.

Den opsagte medarbejder stævnede derefter arbejdsgiveren, fordi han følte sig forskelsbehandlet på grund af sin alder, og fordi han mente at opsigelsen var usaglig.

Landsretten kom frem til, at medarbejderens alder ikke havde betydning for beslutningen om at opsige ham. Årsagen til opsigelsen var jo den anden medarbejders graviditet, der var årsagen.

Den ældre medarbejder var dog imidlertid mere kvalificeret, fordi han havde langt større erfaring. Opsigelsen var derfor ikke sagligt begrundet, og medarbejderen fik tildelt en erstatning for usaglig opsigelse svarende til 3 måneders løn.

Det ændrede ikke på sagen at arbejdsgiveren troede, at han ikke kunne opsige en gravid medarbejder.

Sagen viser altså, at det ved opsigelse, begrundet i virksomhedens drift, er afgørende at tage udgangspunkt i, hvilke medarbejdere, du bedst kan undvære – uanset alder, graviditet, race med mere.

Den praktiske konsekvens bliver dog, at det er dig som arbejdsgiver, som må vurdere og bevise, at for eksempel en gravid medarbejder er den, du bedst kan undvære. Det er under alle omstændigheder forbundet med stor risiko, og kan medføre betydelige erstatninger, hvis retten ikke finder det godt nok dokumenteret.

I sådanne sager råder SEROP til altid at få personalejuridisk assistance.

Læs mere her…