reelle ejere

Husk at registrere de reelle ejere!

Alle virksomheder skal registrere “de reelle ejere” – det vil sige de rigtige, fysiske mennesker, der står bag en virksomhed skal registreres, så myndighederne kan identificere dem.

Formålet med registreringen er at komme hvidvaskning af penge til livs.

Hvilke virksomheder skal registrere de reelle ejere?
Alle. Med undtagelse af børsnoterede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder og medarbejderinvesteringsforeninger.

Hvem er de reelle ejere?
Der er tale om “reelt ejerskab”, hvis man ejer mere end 25 % af en virksomhed, eller man via aftaler, eller udpegningsret har mulighed for at have kontrol med virksomheden.

Så i sidste ende er det muligheden for kontrol, der er afgørende, ikke kun en formel ejendomsret.

Hvis et selskab er ejet af juridiske personer, er det de fysiske personer bag den juridiske person, der er reelle ejere (fx ejerne af et holding-selskab).

Hvis det ikke er muligt at udpege de “reelle ejere”, er det selskabets daglige ledelse, der skal registreres som de reelle ejere.

Sidste dag er den 1. december 2017

Hvad nu, hvis du ikke registrerer?
Erhvervsstyrelsen har mulighed for at tvangsopløse selskaber, der ikke har registreret de reelle ejere!

Du kan registrere din virksomheds reelle ejere på linket nedenfor: