GODTGØRELSE KOSTER HVERT ÅR VIRKSOMHEDERNE FLERE MILLIARDER

Har du givet dine medarbejdere lønforhøjelse pr. 1. januar 2019?

Så skal du huske, at få lavet et tillæg til ansættelseskontrakten med den nye løn, da det ellers kan være brud på Ansættelsesbevisloven, hvilket kan medføre betaling af godtgørelse til medarbejderen.
(Ligeså snart der sker ændringer iht. til medarbejderens ansættelsesvilkår, skal der foreligge et tillæg til ansættelseskontrakten)

Virksomhederne betaler godtgørelse, som aldrig før – Alene hos 3F henter de årligt erstatninger hjem til medlemmerne på over 1,3 milliard kroner. (Heri er en stor del godtgørelser, som hentes direkte fra virksomhederne.)

En årsag til uenighed mellem medarbejderen og virksomheden, hvor der f.eks er uenighed om hvilken løn der er aftalt (hvor der mangler tillæg til kontrakten), der ligger godtgørelsen fra 7.500 – 10.000 kr. pr. medarbejder pr. manglende år – hvilket hurtigt løber op, som en omkostning virksomheden kunne havde været foruden, såfremt SEROP havde gennemgået virksomhedens ansættelsesbeviser/kontrakter. Hent her

Hvilket stadigvæk indtil slutningen af 2018 kan ske gratis på www.serop.dk/godtgorelse
(Herefter 600,- kr. pr. kontrakt – eller 0,- kr. ved medlemskab)

En kundesag fra den virkelige verden

Virksomheden har ved ansættelse af en elev ikke forholdt sig til den for eleven gældende overenskomst og blev efterfølgende mødt med et påkrav fra elevens fagforening om en godtgørelse i henhold til ansættelsesbevisloven.

Virksomheden kontaktede SEROP for at få rådgivning i den givne situation, hvor det var muligt for os at få forhandlet en lavere godtgørelse og efterfølgende sikret et korrekt ansættelsesforhold i forhold til kontrakten (Vi fik reduceret godtgørelse med over 30%).

Havde virksomheden inden opstart på ansættelsen fået foretaget en gennemgang af elevens ansættelseskontrakt, kunne denne konflikt som udover godtgørelsen på 7.500 kr. helt havde været undgået. Udover det økonomiske aspekt har det også kostet tid for både eleven og virksomheden, hvilket yderlig har belastet arbejdsmiljøet i forhold til dagligdagen mellem virksomheden og dennes ansatte.

Hos SEROP hjælper vi dagligt danske virksomheder med de ”små” ting, som ikke virker væsentligt for den daglige arbejdsgang, men som netop kan blive det, såfremt der opstår konflikter i virksomheden.

(Ovenstående kundesag omhandler en på det givende tidspunkt ikke SEROP-kunde – men som efterfølgende blev det)