Hvorfor lave en ansættelsesaftale?

Af Anya Tolstoy

En ansættelseskontrakt er en skriftlig aftale mellem dig og din medarbejder. Aftalen beskriver, hvilke vilkår der gælder for ansættelsen.

Kontrakten er vigtig, fordi der i Lov Om Ansættelsesbeviser, står, at hvis du har en medarbejder ansat i mere end 8 timer om ugen i gennemsnit, så skal den ansatte have en kontrakt. Får medarbejderen ikke udleveret en kontrakt, senest en måned efter ansættelsens start, eller har kontrakten ikke det indhold, den skal have, kan du som arbejdsgiver få et krav om en godtgørelse på mange tusinde kroner.

Men ansættelseskontrakten er ikke kun et juridisk krav. En god kontrakt har mange fordele. Eksempelvis får både du og din medarbejder et overblik over ansættelsens vilkår. Kontrakten er derfor også et stærkt værktøj til at undgå fremtidige konflikter eller misforståelser mellem dig og dine medarbejdere.

Vigtige overvejelser, når du laver en ansættelseskontrakt

Der er forskel på, om din medarbejder skal ansættes på en timelønskontrakt eller en funktionærkontrakt. Det er ikke aflønningsformen (månedsløn/timeløn), men arbejdsopgaverne, der afgør, hvilken status din medarbejder har.

Arbejder din medarbejder indenfor salg, administration, lagerekspedition, teknisk og klinisk bistandsydelse eller arbejdsledelse, så skal ansættelsesaftalen, udover at følge Lov Om Ansættelsesbeviser, også følge Funktionærloven.

De fleste medarbejdere vil være fast ansatte og arbejde på fuld tid – dvs. i gennemsnit 37 timer om ugen. Men der er naturligvis ingenting, der forhindrer, at du i stedet laver en kontrakt med et mindre timetal, eller laver en aftale, hvor ansættelsen kun løber i en begrænset periode. Du kan også ansætte din medarbejder til at løse en bestemt opgave. Ansættelsen ophører så, når opgaven er løst.

Desuden skal du huske, at både du og din medarbejder skal underskrive kontrakten, og at det er dig som arbejdsgiver, der skal kunne bevise, at kontrakten er udleveret rettidigt. Derfor skal kontrakten udskrives i to eksemplarer, og både du og medarbejderen skal underskrive begge eksemplarer. Du skal sørge for at gemme dit eget eksemplar på et sikkert sted.