Storbritannien forlader som bekendt EU den 29. marts 2019, hvilket kan få stor indflydelse på hvordan data må sendes mellem EU og UK.

Efter møde med Andrin Eichin, Assistant Director i The UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy, står det klart at både EU og UK taber, såfremt der ikke indgås en aftale omkring frit dataflow mellem EU og UK.

Storbritannien overgår den 29 marts 2019 til en overgangsordning, som vil løbe indtil september 2020, hvor alle endelige aftaler omkring dataflow mv. skal ligge klar.

FN godkender sikkerhedspolitik:

FN godkendte i slutningen af maj 2018 den noget strengere sikkerhedspakke som Storbritannien har fået, og som ellers så ud til at kunne blive en hæmsko i henhold til overførsel af data mellem EU og UK.

Hvis nu alt

går i hårknude og UK ikke kan blive enig med EU omkring overførsel af data vil UK fremover skulle betragtes, som et usikkert tredjeland i stil med USA, hvilket vil medføre en stor del papirarbejde, for ikke at tale om tid.

Men hvis

alt flasker sig, som det er tiltænkt, vil UK skulle sidestilles med overførsel til et EØS-land i stil med Norge, hvilket er den version som vil tjene både EU og UK bedst.

Allerede indgåede databehandleraftaler

Andrin måtte indrømme, at man ikke lige havde set på den vinkel, men at det var noget han ville tage med til næste møde. Dog oplyste han, at hans personlige holdning var, at de som udgangspunkt ikke skulle genforhandles – Dog afventer vi det endelige svar.

Løbende opdateret

Vi holder løbende øje med sagen, da den kan få stor indflydelse på mange danske virksomheder, da UK er et af de lande som udveksler store mængder data med EU.

Få styr på jeres databehandlere!

Det er den dataansvarlige, der skal sikre at databehandleren overholder sikkerhedskravene, da denne ellers kan komme i store økonomiske vanskeligheder som ovenstående dom viser.

Uforpligtende samtale:

Kontakt os allerede i dag uforpligtende på 7023 3838 og hør hvad du som virksomhed, skal have styr på for, at undgå sanktioner og /eller bøder.

SEROP påtager sig intet ansvar for direkte og /eller indirekte følgeskader, herunder driftstab og /eller mistet fortjeneste. SEROPs information/rådgivning baseres udelukkende alene efter de enkelte domme og disses retskendelser, hvilket betyder at senere domme eventuelt kan ændre allerede givende domsafsigelser. Da der løbende sker ændringer i love og regler omkring Databeskyttelsesforordningens (GDPR) forhold, har SEROPs konkrete information/rådgivning kun gyldighed på det tidspunkt, hvor den gives.