Hvis I som virksomhed skal gøre brug af en DPO er det vigtigt, at I husker at informere Datatilsynet herom, som det står skrevet i databeskyttelsesforordningens artikel 37, stk. 7.

I vil skulle oplyse navn, telefonnummer og emailadresse på jeres databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvilket gøres ved fremsendelse af en email til Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk

Virksomheden modtager efterfølgende en kvitteringsmail fra Datatilsynet. Herudover foretager Datatilsynet sig ikke mere i forhold til indmeldingen i første omgang.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Lene Kragelund hos Datatilsynet på 33 19 32 40

SEROP påtager sig intet ansvar for direkte og /eller indirekte følgeskader, herunder driftstab og /eller mistet fortjeneste. SEROPs information/rådgivning baseres udelukkende alene efter de enkelte domme og disses retskendelser, hvilket betyder at senere domme eventuelt kan ændre allerede givende domsafsigelser. Da der løbende sker ændringer i love og regler omkring Databeskyttelsesforordningens (GDPR) forhold, har SEROPs konkrete information/rådgivning kun gyldighed på det tidspunkt, hvor den gives.