Der er vedtaget en ny Markedsføringslov. Loven blev måske ikke helt den nyskabelse som mange havde håbet på, men der blev indføjet nogle nye paragraffer. De har godt nok intet med ansættelse og personalejura at gøre, men det betyder, at det, der tidligere var Markedsføringslovens § 19 fremover er Markedsføringslovens § 23.

§ 19 – og altså nu § 23 – er den paragraf, der bl.a. handler om “fabriks-hemmeligheder”, og mange ansættelseskontrakter henviser til derfor til § 19. Det skal rettes, så der fremover henvises til § 23!

Hvad sker der hvis man glemmer det?

Svaret er: Ingenting. Markedsføringsloven og dens paragraffer gælder uafhængigt af hvad der står i ansættelseskontrakterne. Men det virker nu engang mest professionelt, hvis man henviser til den korrekte paragraf! Den nye § 19 handler om boligkreditaftaler…