Lad os håndtere din bogføring og moms, samt kreditor- og debitorstyring

Vi gør bogføring nemt

Du sender dine bilag til os via post, e-mail, dropbox eller app. Derefter sørger vores dygtige bogholdere for bogføring, afstemninger og momsindberetning mm. Du vil løbende modtage opdateringer over din balance og en økonomioversigt. På den måde får du mere tid til at fokusere på dine kunder.

Lad os stå for inddrivningen

Vi sørger for at dine kunder betaler deres regninger til tiden, så din virksomhed ikke mister penge. Vi kontakter dine kunder, hvis der mangler betaling og videresender dem om nødvendigt til RKI

Hvad koster det?

Vi synliggør vores priser så du på forhånd ved hvad de enkelte bogholderiservices koster. Du betaler for de timer der bruges, og intet andet. På den måde kan du holde dine omkostninger nede.

Det er et spørgsmål om tillid

At lade andre håndtere din forretnings økonomi er en tillidssag. Som virksomhed gør vi derfor meget ud af, i samarbejde med dig, at finde præcis den løsning der passer bedst til dig og din virksomhed. Bliv ringet op og lad os finde en løsning sammen.

Når du bruger vores service kan vi tilbyde:

Finansbogføring

Registrering af ind og udbetalinger, omsætning og omkostninger. Moms indretning og afstemt saldobalance i forbindelse med årsafslutningen.

Kreditorstyring

Alle opkrævninger og leverandør-faktura bogføres således at virksomheden har et klart overblik over til hvem og hvor meget virksomheden skylder, og hvornår udbetalingerne er til forfald.

Administrativ assistance

Opgaver såsom, NemID, E-boks, NemKonto mv.

Debitor fakturering

Hjælp til at skrive faktura til virksomhedens kunder. Afstemninger af alle kundernes indbetalinger således at der konstant er et overblik over virksomhedens tilgodehavender, og hvornår indbetalingerne forventes at blive modtaget.

Debitor opkrævning

Hjælp til at påminde og rykke for betalinger fra virksomhedens kunder. Henvendelse via telefonopkald, e-mail og brev til virksomhedens kunder som ikke har overholdt betalingsfristen. Samt videregive sagen til advokat og inkasso forretning.

Likvide afstemninger

Bankposteringer afstemmes med regnskabssystemet for at sikre at ud- og indbetalinger er korrekt bogført. På denne måde sikres bogføringsfejl og samtidig kan det undgås, at der eksempelvis sendes en unødig rykker til en kunde eller at der er en dobbelt-betaling til en vareleverandør.

Øvrige balancekonti afstemninger

Balancekonti afstemmes i regnskabssystemet for at sikre at saldobalancen stemmer. På denne måde sikres bogføringsfejl og samtidig kan det undgås, at der eksempelvis sendes en unødig rykker til en kunde eller at der er en dobbelt-betaling til en vareleverandør.

Moms indberetninger

Købsmoms og salgsmoms beregnes løbende således at det er den korrekte moms som indberettes og afregnes til Skat. Udarbejdelse af moms-sandsynlighedsgørelse.

Punktafgiftsberegninger

Beregning og indberetning af punktafgift til skat.dk

Afrapportering

Øvrige funktioner omkring udarbejdelse af saldobalance til virksomhedens ledelse

Ekstra til revisor

Øvrig klargøring af bogført regnskab til revisor

Udvidede selvangivelse for enkelmandsfirma

Udfyldelse af virksomhedens årsregnskabs tal på den udvidede selvangivelse

Hjælp til varelager status og optælling

Ud fra det varelager som er optalt af virksomheden afstemmes lagerlister med den faktuelle indkøbsværdi og rette afskrivningsmodel.
Såfremt vi skal foretage optælling faktureres Kr. 397,- pr. time

Afskrivningsberegninger

Beregning og opstilling af afskrivningstabeller af virksomhedens aktiver, f.eks. drift maskiner og goodwill.

Periodiseringsberegninger

Beregning og opstilling af periodisering af udvalgte omkostning afholdt af virksomheden.

Etableringsbudget

Ved opstart af ny virksomhed eller til etablering af ny aktivitet i virksomheden, udarbejdes etableringsbudget for at estimere fremtidens omkostninger, eventuelt i forbindelse med ansøgning om lån eller søgen efter investorer.

Driftsbudget

Udarbejdelse af driftsbudget, som angiver forventningen til årets eller perioden økonomiske resultat.

Likviditetsbudget

Overblik over de løbende betalingsforpligtelser til leverandører, myndigheder og andre, som sættes sammen med virksomhedens løbende indbetalinger for derved at sikre, at der er penge til alle forpligtelser

Timepriser ekskl. moms:

Finansbogføring397,-
Kreditorstyring397,-
Administrativ assistance397,-
Debitor fakturering397,-
Debitor opkrævning397,-
Likvide afstemninger397,-
Øvrige balancekonti afstemninger397,-
Moms indberetninger397,-
Punktafgiftsberegninger397,-
Afrapportering490,-
Ekstra til revisor490,-
Udvidede selvangivelse for enkelmandsfirma520,-
Hjælp til varelager status og optælling820,-
Afskrivningsberegninger820,-
Periodiseringsberegninger820,-
EtableringsbudgetPris efter aftale
Driftsbudget1.290,-
Likviditetsbudget1.290,-

Hvordan fungerer det