Lad os håndtere dine medarbejderes lønsedler. Vi gør det simpelt og nemt at betale løn

Vi gør det simpelt

Lad os håndtere lønnen for dig. Du forsyner os med tal og vi sikrer, at lønnen udbetales til tiden og at du overholder de juridiske krav der stilles til udbetalingen. Vi kan også indberette sygefravær for dig.

Hvad inkludere lønstyring?

 • Lønsedler laves ud fra stamdata og variabelt input og håndterer
  udbetalinger som nettoløn, A-skat, pensioner og AM-bidrag
 • Indberetning til SKAT, ATP, pensionsselskaber etc.
 • Vedligeholdelse af løn- og personalestamdata
 • Kontrol med dine medarbejders fravær: sygdom, ferie etc.
 • Rapportering af 0-angivelse de måneder du ikke betaler løn
 • Betaling af ledighedsdage (G-dage)
 • Ekspederer bogføringsfil/bilag
 • Afregner bonus og pension til medarbejdere
 • Holder dig orienteret omkring tidsfrister

Priser

Lønkørsel (udarbejdelse af lønseddel)89,- pr. stk.
Lønkørsel for virksomheder med over 50 ansatte397,- pr. time
Administrativt arbejde (Refusioner, løntilskud, oprettelse af nye medarb. mv.)397,- pr. time