1. Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Virksomhedsnavn: SEROP ApS CVR nr.: 29135789
Adresse: Ndr. stationsvej 18, 2 sal Kontaktperson: Peter Serop
Post nr.: 4200 Email: Databeskyttelse @serop.dk
By: Slagelse Telefon nr.: 70233838 / 93102032

2. Gældende version, samt ændring heraf

Denne version er gældende fra 12. januar 2018
Se seneste opdatering af Cookies under punkt 3.

SEROP ApS (i det følgende kaldet SEROP) er dataansvarlig efter persondataloven. I overensstemmelse med persondataloven har SEROP anmeldt sin behandling af personoplysninger til Datatilsynet, som kan læses offentligt på datatilsynets website.

SEROP har til enhver tid mulighed for, at foretage ændringer af eller foretage tilføjelser til nærværende politikker om brug af personoplysninger. Den nyeste version kan til enhver tid findes og læses på www.serop.dk/privatlivspolitik

Cookiepolitik

3. Cookiepolitik

Ved at tilgå www.serop.dk indsamles, der informationer (omtalt som cookies).

PRIVATLIVSPOLITIK

5. Privatlivspolitik

SEROP opbevarer kun de personoplysninger, som du selv har indtastet i vores system(er) – Beskrevet i punkt 7. Vi gør opmærksom på at det kun er SEROPs ansatte samt vores databehandlere, der har adgang til de indtastede personoplysninger, med mindre andet står oplyst i de/den enkelte databehandleraftale.

6. Hvornår og hvorfor indsamler vi dine personoplysninger?

SEROP henvender sig primært til erhvervskunder. Dermed oplyst at vi kun har persondata på privatpersoner, såfremt de selv aktivt har oplyst eller indtastet oplysningerne.

Dette værende fra det øjeblik, du indtaster eller angiver dine oplysninger på vores websted, registrerer dig i en af vores afdelinger eller registrerer dig eller bliver registreret på andre måder for at gøre brug af vores services.

Vi indsamler og behandler alene oplysninger på dig for at kunne udføre vores HR-opgaver, herunder jobplacering, vikartjenester, udlån af medarbejdere, lønudbetaling, rekruttering, lønadministration, økonomi og personalehåndtering.

SEROP foretager kun registrering af følsomme personoplysninger, hvis dette er nødvendigt i forhold til at overholde de juridiske forpligtelser, i det omfang at der er givet samtykke til dette, eller hvis det på anden måde er tilladt eller påbudt ved lov. ‘Personfølsomme oplysninger’ henviser til oplysninger om en persons race, religion, domme, politiske holdninger, helbred, seksuelle praksis, fagforeningsmedlemskab og/eller personoplysninger angående ulovlig adfærd eller chikane.

7. Hvilket oplysninger indsamles – Generelt

Website: Vi gør opmærksom på, at unoeuro.com er databehandler.

Kontaktformular: Benyttes til rette henvendelse til SEROP via vores website.

Følgende oplyses; Det markerede emner, der ønskes information omkring, navn, email, Tlf/mobil samt evt. besked. – Vi gør opmærksom på, at unoeuro.com er databehandler.

Referencer: Benyttes af SEROP til promovering. De enkelte opslag er sendt til SEROP alene med det formål for, at give SEROP tilladelse til anvendelse af logo og kommentar til markedsføring. – Vi gør opmærksom på, at unoeuro.com er databehandler.

Samarbejdspartnere: Benyttes af SEROP til af promovere samarbejdspartner og de aftaler SEROP måtte have med den enkelte. – Vi gør opmærksom på, at unoeuro.com er databehandler.

8. Hvilket oplysninger indsamles – Kunde

Tilmelding til PBS: Benyttes til håndtering af vores HR & Personalejuridiske abonnementer. Du sendes videre til Betalingsservice (NETS) hvor følgende oplyses; CVR nr., Reg nr., konto nr., kunde nr. – Vi gør opmærksom på, at NETS er databehandler.

Webshop: Benyttes til salg af kontrakter, konsulenttimer mv. Ved køb oprettes en profil i Woocommerce i vores backend på vores website. Yderlig oplyses følgende ved køb; fornavn, Efternavn, Firmanavn, land, gadenavn og nr., post nr. og by, tlf/mobil nr. samt email

Betaling sker via Quickpay, hvor følgende oplyses; Kort nr., Udløbsdato, CVV/CVD – Vi gør opmærksom på, at Quickpay er databehandler (betalingsgateway).

Nyhedsbrev: Benyttes til modtagelse af SEROPs nyhedsbrev for information omkring vores tilbud, nyhedsbreve, servicemeddeler, kampagner. Det værende fra SEROP eller dennes samarbejdspartnere. Du modtager kun disse såfremt du selv aktivt har tilmeldt dig.

Følgende oplyses; Email – Vi gør opmærksom på, at unoeuro.com er databehandler.

9. Hvilket oplysninger indsamles – Kandidater

Jobopslag: Benyttes til opslag af jobs SEROP skal håndtere for dennes kunder omkring vikar/konsulenter/rekrutteringer.

Vi gør opmærksom på, at jobindex.dk/Facebook/LinkedIn er databehandler.

Vikar & CV-Bank: Benyttes som arkiv i vores database for håndtering af SEROPs kunder indenfor vikar/konsulenter/rekrutteringer.

Følgende oplyses; Fornavn, efternavn, Email, Tlf/mobil, samt de markerede oplysninger under søgning af job, Ansættelsens form og varighed, CV samt evt. ansøgning – Vi gør opmærksom på, at unoeuro.com er databehandler.

Rekruttering/vikariat/konsulent: Vil ske via et aktivt jobopslag eller direkte uopfordret via email. Følgende oplyses; Fornavn, efternavn, Email, Tlf/mobil, meddelelse i mailen herunder, CV samt evt. ansøgning – Yderlig kan informeres at SEROP vil kunne vurdere din egnethed eller rådighed i forbindelse med jobplacering i faste eller midlertidige stillinger eller opgaver, hvor testresultater, undersøgelse af referencer m.m. evt. også benyttes. Heraf behandling af data for vores kunder i forhold til screening inden ansættelsen/vikariat.

Vi gør opmærksom på, at Microsoft.com er databehandler.

Personoplysninger:

SEROP gør opmærksom på, at du alene er ansvarlig for at oplyste og indtastede perondata på dig er fyldestgørende – Dermed kan SEROP ikke stilles til ansvar herfor.

 • Navn, adresse, email, tlf/mobil, samt andre kontaktoplysninger
 • Fødselsdato, alder og køn
 • CV, ansøgning, oplysninger om uddannelse, praktik, arbejdserfaring og sprogkundskaber
 • Evt. informationer omkring kurser og uddannelse og/eller test, som du har fulgt eller taget, på eget initiativ eller via SEROP
 • Informationer om ledighed, A-kasse og orlov
 • Oplysninger om nærmeste pårørende og deres kontaktoplysninger
 • Andre oplysninger som er eller kunne være vigtige i forhold til vurderingen af din erhvervsmæssig egnethed, som f.eks. referencer og certifikater
 • Pasbillede, video (introduktion), straffeattest – (frivilligt)

Vi gør opmærksom på, at alt efter hvordan persondataene er leveret vil Microsoft.com, unoeuro.com være databehandler.

10. Hvilket oplysninger indsamles – Ansatte

Log ind på website: Benyttes af SEROPs vikar/konsulenter for adgang til deres vagtplan.

Du sendes videre til workforce.lessor.dk hvor følgende oplyses; Virksomhed (er prædefineret), Brugernavn, Adgangskode – Vi gør opmærksom på, at LESSOR/paychex.com er databehandler.

Hvis du har eller arbejder for SEROP:

 1. Indgå, opretholde og afslutte et ansættelses- og/eller personaleforhold med dig og kunne udføre de relevante administrative opgaver i denne forbindelse inkl. juridisk sparring med vores arbejdsgiverorganisation
 2. Registrere en opgave i en kontrakt med kunden samt administrere og overholde kontrakten med kunden
 3. Fremme din personlige udvikling og beskæftigelsesegnethed, herunder træning, uddannelse, tests samt oprette kvalitetsmål som f.eks. certificeringer/kurser
 4. Foretage administration, herunder administration af oplysninger, organisering af intern overholdelse og kontrol, forretningssikkerhed, arbejdsmiljøsikkerhed revision og dataanalyse samt generel revision
 5. Ansøge om tilskud, pensionsoplysninger, præmiefradrag m.m.
 6. Overholde gældende love og regler, hvis vi har indgået en ansættelsesaftale el.lign. med dig, herunder men ikke begrænset til, arbejdslovgivning, overenskomstforhold, skatte- og socialpolitisk lovgivning, begrænsning af svindel samt national og international sanktionslovgivning.
 7. SEROP vil lovmæssigt i nogle henseende skulle opbevare dine personoplysninger opbevares i fem år efter udløbet af din ansættelse. Visse personoplysninger vil dog skulle være til rådighed for SEROP i et længere tidsrum, f.eks. til brug i forbindelse med klager eller skattemæssige forpligtelser. Det kan oplyses at SEROP på ingen måde opbevarer dine personoplysninger mere end hvad lovgivningen kræver.

Personoplysninger:

Udover allerede nævnte persondata under kandidater vil du, når du begynder eller har været ansat hos SEROP have leveret

 • Nationalitet, CPR-nummer, ID, arbejdstilladelse
 • Andre oplysninger i forhold til personale, løn og registrering af fravær

Vi gør opmærksom på, at alt efter hvordan persondataene er leveret vil Microsoft.com, unoeuro.com være databehandler.

11. Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til og/eller rette dine personoplysninger.

Det er dog ikke muligt selv at rette disse hvilket gør at du skal rette henvendelse til SEROP herfor.

12. Sikkerhed

SEROP vil altid forsøge at sikre og beskytte dine personoplysninger mod tab eller ulovlig brug. Hvilket vi gør ved brug af fysiske, administrative, organisationsmæssige og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Dermed oplyst at vi f.eks har opsat rettigheder, der organisatorisk vil sikre at det kun er ansatte, der vil skulle håndtere løndata om eller for dig, der har de fornødne adgange.

SEROP kan videregive dine personoplysninger til kunder, samarbejdspartner, underleverandører – heraf databehandlere, som udfører opgaver på dennes vegne, leverandører, offentlige myndigheder, pensionsselskaber, arbejdsgiverforeninger og andre forretningsforbindelser og i alle andre tilfælde, hvor SEROP kan blive pålagt at gøre dette, f.eks. ved dom eller kendelse.

Dine personoplysninger må videregives uden for Danmarks grænser – heraf også tredjelande. SEROP vil altid træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de personoplysninger, der videregives, beskyttes mod tab eller ulovlig behandling.

13. Opbevaring og sletning

SEROP opbevarer dine data, så længe du er kunde i SEROP eller står aktivt i vores Vikar & CV-Bank. At stå aktiv i vores Vikar & CV-Bank defineres ved, at der har været mindst én registreret aktivitet de seneste 12 måneder på din profil. Såfremt dette ikke er tilfældet vil din profil i vores Vikar & CV-Bank uden yderligt varsel blive slettet i vores årlige oprydning af data.

Du kan på et hvilket som helst tidspunkt bede SEROP om, at slette din profil ved at skrive til kontakt @serop.dk (dette kun værende såfremt det ikke strider imod lovgivning på andre områder for håndtering af persondata)

Dog gøres du opmærksom på, at tidsrummet for opbevaring af persondata afhænger af de gældende lovbestemte tidsfrister for opbevaring heraf. Dermed oplyst at SEROP lovmæssigt skal opbevare løndata på din ansættelse 5 år efter opsigelse.

14.Spørgsmål, klager eller (mistanke om) datalækager

Du har som både kunder og privatperson mulig for, at få oplyst de persondata SEROP måtte ligge inde med omkring dig. Dette gøres ved at sende os en mail på kontakt @serop.dk hvor du anmoder om indsigt.

Det er dig muligt at angive en klage direkte til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk – Såfremt du ønsker at klage, vil vi gerne orienteres, så vi har mulighed for at håndtere denne.

For yderlige spørgsmål kan der rettes henvendelse til Peter Serop på 70233838 eller via email kontakt @serop.dk