Regler for beskatning af julegaver til dine medarbejdere

Nu nærmer julen sig, og det betyder, at de fleste af dine medarbejdere ser frem til deres årlige julegave. Men hvor stor en gave er det nu, du kan give dine medarbejdere, uden at de skal betale skat af beløbet?

Som en hovedregel kan dine medarbejdere kun modtage gaver og mindre personalegoder for op til 1.100 kr. om året (inkl. moms) uden at de skal betale skat, men der er nogle særregler.

Som arbejdsgiver skal du indberette gaven, hvis det er en kontantgave, eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger 1.100 kr. Din medarbejder skal oplyse beløbet på årsopgørelsen, hvis du et år har givet gaver, hvis værdi tilsammen overstiger 1.100 kr.

Særligt omkring Julegaver

Julegaver til højst 800kr.

Hvis julegaven har en værdi på højst 800 kr., og andre gaver i løbet af året har en værdi på for eksempel 400 kr., skal din medarbejder kun betale skat af de 400 kr.

  • Julegaven på højst 800 kr. tæller med i de 1.100 kr., som du kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Gaver for mere 1.100 kr. det pågældende år betyder, at hele beløbet skal beskattes – dog kan man holde julegaven på højst 800 kr. ude af regnestykket.

Julegaver til en værdi mellem 800 kr. og 1.100 kr. 

  • Julegaven tæller med i de 1.100 kr., som du kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes.
  • Julegaver større end 800 kr. kan ikke holdes uden for regnestykket. Derfor skal hele julegaven på 801 kr. beskattes, hvis det samlede gavebeløb det pågældende år er større end 1.100 kr.

Du kan altså for den sags skyld godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.100 kr. Men så skal det hele beskattes, hvis du det pågældende år også har givet andre gaver.

Julegaver til mere end 1.100 kr. er altid skattepligtige

Som arbejdsgiver skal du opgive hele beløbet til skat som en del af lønnen og du kan trække hele udgiften fra som en driftsomkostning.

Kontanter, gavekort og lignende

Din medarbejder skal betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter. Den type gaver tæller også med som en del af de 1.100 kr., som udgør bagatelgrænsen for personalegoder.