Dagens sprøgsmål: Skal man lave ansættelsesaftale på person i løntilskud ?

Det korte svar er: Ja.
Lidt længere: De skal have samme kontrakter som en medarbejder, ansat i samme stilling uden løntilskud. Ansættelsen er jo et anliggende mellem dig og medarbejderen og omfattet af den normale lovgivning på området. At du kan modtage et tilskud fra Jobcenteret ændrer ikke på det forhold.
Der findes en praktikform for bistandsklienter, hvor det ikke er nødvendigt med en kontrakt, men den ordning er utroligt sjældent brugt.