Dagens spørgsmål: Sygemelding og opsigelse

Spørgsmålet:

“Min medarbejder blev opsagt i slutningen af januar, og nu har hun lagt sig syg. Hvad skal jeg  gøre”. Sådan cirka lød spørgsmålet i telefonen til os. Og det er jo mildt sagt en situation, vi har hørt om før.

Vi fortalte kunden to ting, nemlig at, for det første skal man ikke kræve en lægeerklæring for at kunne hæve sygedagpengerefusion. Man skal blot anmelde fraværet via virk.dk. For det andet, at hvis en medarbejder er syg i de sidste 4 uger inden fratrædelsesdatoen, skal man ikke betale G-dage, da medarbejderen ikke har arbejdet i 74 timer inden for de sidste 4 uger.

På den måde sparede kunden godt og vel 3.000 kr. på et telefonopkald, der vel i alt tog 10 minutter. Ikke noget dårligt udbytte af et kontingent på 218 kr. om måneden! (Prisen i 2015)