Efter utallige forespørgsler på hvad et tilsyn fra Datatilsynet ville kunne medføre – har tilsynet offentliggjort en række spørgeskemaer, som tilsynet benytter på de tilsyn de gennemfører hos virksomheder og organisationer i henhold til overholdelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Datatilsynet oplyser at spørgeskemaerne i øvrigt fra år til år skiftes, samt løbende revideres.

Få styr på jeres databehandlerede!

Det er den dataansvarlige, der skal sikre at databehandleren overholder sikkerhedskravene, da denne ellers kan komme i store økonomiske vanskeligheder som ovenstående dom viser.

Uforpligtende samtale:

Kontakt os allerede i dag uforpligtende på 7023 3838 og hør hvad du som virksomhed, skal have styr på for, at undgå sanktioner og /eller bøder.

SEROP påtager sig intet ansvar for direkte og /eller indirekte følgeskader, herunder driftstab og /eller mistet fortjeneste. SEROPs information/rådgivning baseres udelukkende alene efter de enkelte domme og disses retskendelser, hvilket betyder at senere domme eventuelt kan ændre allerede givende domsafsigelser. Da der løbende sker ændringer i love og regler omkring Databeskyttelsesforordningens (GDPR) forhold, har SEROPs konkrete information/rådgivning kun gyldighed på det tidspunkt, hvor den gives.