kommunikation

Tips til bedre kommunikation med dine medarbejdere

Effektiv kommunikation med dine medarbejdere er afgørende for, om dine ansatte er motiverede, trives og for om din virksomhed når sine mål.

Der bliver i dag sat langt højere forventninger til måden du som leder kommunikerer med dine medarbejdere på. Du skal kunne sælge en fælles vision og virksomhedsforståelse og motivere og inddrage dine medarbejdere i planlægningen.

Først og fremmest handler det om at skabe gode og tillidsfulde relationer til dine ansatte. På den måde er der lagt et godt fundament for at skabe fælles mål, og for at nå til enighed om, hvordan I sammen får dem realiseret.

En af grundpælene i god ledelseskommunikation er den personlige og mundtlige kommunikation, for med den, føler dine medarbejdere sig mere mødt og lyttet til, end ved en mere upersonlig og skriftlig kommunikation som for eksempel via mails, mødereferater og nyhedsbreve.

Det er også vigtigt, at du lægger din egen personlige strategi for, hvordan, hvor meget og hvornår, du kommunikerer med dine medarbejdere.

Med ledelseskommunikation følger et stort ansvar. Det er afgørende, at du som leder træder i karakter ved at kende dine egne styrker, begrænsninger og mål.

3 tips til at styrke din kommunikation:

  1. Skab åbenhed og plads til kritik
    Sørg for rum til spørgsmål og diskussion, hvor du som leder har mulighed for at lytte til medarbejderne og omvendt
  2. Vær tydelig i dine budskaber
    Når du er tydelig i dine budskaber, gør du det muligt for dine medarbejdere at være selvstændige og selvledende i deres måde at løsne deres opgaver på
  3. Vær troværdig i din kommunikation
    Det er afgørende, at du er nærværende, autentisk og sprogligt i øjenhøjde med dine medarbejdere. Du skal også kunne oversætte strategiske budskaber, så de bliver relevante for dine ansatte.

I SEROP tilbyder vi leder-choaching i, hvordan du tydeligt og effektivt kommunikerer med dine medarbejdere. Det kan være generelt eller i forbindelse med virksomhedssammenlægninger, ved opsigelser, advarsler eller til MUS-samtaler.